Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie swojemu dziecku poczucia bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów na zapewnienie dziecku ochrony w nieprzewidzianych sytuacjach jest kupno dobrego ubezpieczenia. Przed skutkami zdarzeń losowych chroni ubezpieczenie szkolne. Co warto wiedzieć o polisie? Sprawdź!

Z troski o dobro dziecka

Złamanie ręki podczas zajęć wychowania fizycznego, ugryzienie kleszcza na wycieczce, skręcenie kostki podczas beztroskiej zabawy na placu zabaw… Wypadki i nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą przytrafić się dziecku w każdym momencie. Dzięki ubezpieczeniu szkolnemu możesz zminimalizować skutki przykrych sytuacji. Polisa NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) chroni Twoją pociechę nie tylko podczas zajęć szkolnych, przerw i wycieczek. Polisa obowiązuje również w weekendy, dni wolne od zajęć szkolnych, wakacje i ferie. Dzięki niej możesz otrzymać środki na leczenie, zakup leków, rehabilitację, pobyt w specjalistycznej klinice czy pomoc psychologiczną w określonych sytuacjach.

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Podczas pierwszej wywiadówki w nowym roku szkolnym nauczyciel prezentuje rodzicom ofertę zbiorowego ubezpieczenia NNW. Czy rodzic musi skorzystać z oferty placówki? Odpowiedź jest jasna – nie. Ubezpieczenie szkolne jest polisą dobrowolną. Szkoła wymaga wykupienia polisy jedynie w przypadku wyjazdów na wycieczki. Warunki proponowane przez szkoły są zazwyczaj mocno okrojone. Z tego względu przezorni opiekunowie często decydują się samodzielnie ubezpieczyć dziecko w wybranym przez siebie towarzystwie. Warto mieć świadomość, że wysokość składki za NNW szkolne jest stosunkowo niska, niewspółmiernie do korzyści, jakie niesie ze sobą ochrona.